Utskiftning av vinduer Stiftelsesgt, Stavanger

12.03.2021

Stor utskiftning av 29 vinduer i Stavanger Sentrum, som bestod av 7 leilighetee. Listverk ute er kalt Empire som er fra 1800, ett unikt listverk med mye enkelt detaljer. Listverket er laget av malmfuru av Riska tredreier. Innvendig er det noen leiligheter som valgte listefritt, noen profilerte karmlister og noen som valgte standard vindus karmlister.