Nybygg av hytte Sirdalen, Tjørhom 2019

12.12.2017

Nybygg av ny hytte i Tjørhom, Sirdal. De siste årene har vi bygget to hytter for Signaturhytten. De to første bildene er fra den første vi bygget, de andre er fra den andre hytten vi bygget.